Lions zetten zich lokaal en wereldwijd belangeloos in voor de samenleving en het goede doel. Door te denken en werken vanuit zeer uiteenlopende professies versterken wij elkaar. 

Onder het motto ‘We serve!’ steunt Lionsclub Eemland met daadkracht, inzet en zonodig met sponsorgelden met name regionale, maar ook landelijke en internationaal gerichte goede doelen. Op deze manier dragen we graag ons steentje bij aan de maatschappij.