logo-licht1 Zie website:www.zoalsjan.nl
ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een neurologische aandoening die zijn uitwerking heeft op de spieren. ALS komt bij 5 op de 100.000 mensen voor. Als gevolg van de aandoening neemt de kracht in de spieren af tot uiteindelijk alle spieren zijn aangedaan. De klachten beginnen vaak in de keel, armen of benen en breiden daarna uit.
Stichting zoalsjan is opgericht om ALS-patiënten te helpen hulpmiddelen aan te schaffen en diensten in te kopen om zo de kwaliteit van leven te verhogen. Ook als zij daar zelf de middelen niet voor hebben of wanneer de overheid en/of verzekeraars niet adequaat inspringen om in de korte termijn behoeften van ALS-patiënten te voorzien.
Om het doel van zoalsjan de verwezenlijken is de stichting afhankelijk van donaties, sponsorgelden en opbrengsten uit door en namens de stichting georganiseerde evenementen en acties.
Wilt u een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van ALS-patiënten door middel van een donatie of een sponsorbijdrage? Of wilt u zelf een activiteit organiseren om een bijdrage te leveren aan het doel van zoalsjan? Bezoek dan onze website: www.zoalsjan.nl