logo-maxima-manege Zie website:www.prinsesmaximamanege.nl
Op de Prinses Màxima Manege in Den Dolder rijden wekelijks meer dan 250 mensen met een psychische, verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Er zijn recreatieve groepslessen en individuele therapeutische lessen waarbij het accent ligt op verbetering van de kwaliteit van leven. Het paard fungeert hierbij als co-therapeut naast logopedist, fysiotherapeut of psycholoog. Ook huifbedrijden voor meervoudig gehandicapten vormt een vast onderdeel van de activiteiten.
De 20 paarden worden zorgvuldig geselecteerd op hun betrouwbare, brave karakter, toewijding en geduld. Want dat is nodig om drager, maatje en therapeut te kunnen zijn. Paardrijden is namelijk een geweldige manier om te ontspannen, energie op te doen en te werken aan conditie, houding en balans. De bewegingen van het paard stimuleren de bloedsomloop en alle lichaamsfuncties. Bijzonder is ook dat paarden spiegelen. Zo kunnen ze helpen om gedrag, lichaamshouding of communicatie (zoals spraak) te verbeteren. Voor mensen met een beperking is deze interactie met paarden van onschatbare waarde.
Een team van 80 vrijwilligers komt wekelijks naar de manege om ‘hun’ ruiter te begeleiden, het huifbed te koetsieren, coördinerende taken of stalwerkzaamheden te verrichten. Gezonde, werkwillige paarden en gemotiveerde vrijwilligers, waarop gerekend kan worden, zijn de belangrijkste ingrediënten van de organisatie.
Voor vrijwilligers is van vrijblijvendheid geen sprake. Er wordt op hen gerekend, zomer en winter, weer of geen weer. Afzeggen doet men niet want ‘je ruiter laat je niet in de steek’, het huifbed moet rijden. Een blije, ontspannen lach van de gehandicapte vormt de enige beloning. Het is hartverwarmend dat zoveel mensen bereid zijn zich voor de manege in te zetten.
De stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Maxima, zoals de manege officieel heet, komt niet in aanmerking voor subsidies van de overheid. Lesgelden vormen de belangrijkste bron van inkomsten, waarbij getracht wordt de tarieven voor de doelgroep bescheiden te houden. De kosten van het professionele instructieteam en de onderhoudskosten van de paarden maken een sluitende exploitatie tot een jaarlijkse uitdaging. Alleen aanvullende middelen geven de manege de financiële ruimte voor zaken als tijdige vervanging van materiaal, paarden en opleiding van vrijwilligers.