Door het jaar heen ontwikkelen wij een breed scala aan activiteiten. Wij maken onderscheid in clubactiviteiten, activiteiten voor fondsenwerving en activiteiten waarbij wij een fysieke bijdrage leveren.

Clubactiviteiten
Clubactiviteiten zijn gericht op het versterken van de onderlinge band en hebben veelal een gezellig en leerzaam karakter.

Voorbeelden hiervan zijn externe sprekers tijdens onze clubavonden,  ons jaarlijks kerstgala, 
de Heerendag, bedrijfsbezoeken of bezoeken aan instellingen/stichtingen zoals de Dakotastichting

Fondsenwervingsactiviteiten
Fondsenwerving heeft tot doel geld in te zamelen voor de sponsoring van Goede Doelen.

De belangrijkste activiteit voor het werven van fondsen in de afgelopen jaren is de Lukkie Duck Race
Maar ook met zondagmiddagconcerten, wijnproeverijen en bierbrouwen is geld ingezameld

Handen uit de mouwen
Met de handen uit de mouwen ondersteunen de leden van Lionsclub Eemland fysiek stichtingen en maatschappelijke instellingen.

Te denken valt aan onze jaarlijkse pannenkoeklunch voor de cliënten van Sherpa
of
de schoonmaak actie van het openluchttheater Cabrio in Soest